ششمین یلدای کارآفرینی قزوین

این پرسشنامه جهت شناسایی شخصیت اثرگذار در حوزه منابع انسانی استان قزوین توسط استودیو منابع انسانی کارجوپلاس تهیه شده است. 

از اشخاصی که بیشترین معرفی را داشته باشند در مراسم یلدای کارآفرینی تقدیر به عمل خواهد آمد.