جلسه همفکری کاریابی های آنلاین با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

جلسه همفکری کاریابی های آنلاین با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

اخبار استخدام
جلسه همفکری کاریابی های آنلاین با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه مورخ ۲۶ فروردین جلسه ای با حضور آقای دکترمنصوری معاون وزیر در حوضه کار آفرینی و اشتغال، آقای اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کارآفرینی، جمعی از مدیران سرویس های مرتبط با حوزه کاریابی های آنلاین (جابینجا – سه سوت جابز – کارلیب – جاب ویژن – تلنت یاب – کارجو+ - ماهان جاب – آی تی سی کانادا – آنلاین جو – الیک آنلاین – بانی جاب – سی آی اس ای گروپ – سامان کاریاب) و کارشناسان بخش های مربوطه، در محل وزارت خانه برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه جمع آوری و شنیدن نظرات کاریابی های آنلاین و همچنین ایجاد فضای شغلی مناسب بود، به نوعی که همه بتوانند در…
Read More