تست هوش های چندگانه گاردنر و هشت هوش معرفی شده توسط او

تست هوش های چندگانه گاردنر و هشت هوش معرفی شده توسط او

تست های روانشناسی استخدام
تست هوش های چندگانه گاردنر و هشت هوش معرفی شده توسط او یکی از تست هایی که در اپلیکیشن کارجو+ به کار برده شده است، تست هوش های چندگانه است، که می توانید در این مطلب با آن آشنا شوید. نظریه هوش های چندگانه اولین بار در سال 1983 توسط دکتر هوارد گاردنر استاد دانشگاه هاروارد ارائه گردیده است. طبق نظر گاردنر افراد دارای انواع مختلفی از هوش هستند، به همین دلیل کارها را به روش های مختلفی یاد می گیرند، به یاد می آورند و انجام می دهند. همین تفاوت ها سیستم آموزشی را که بیانگر این است که همه می توانند یک موضوع را به یک شیوه یاد بگیرند و تنها یک معیار واحد جهانی برای تست یادگیری افراد وجود دارد به چالش می کشد. بنابر این نظریه…
Read More