Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “مهارت”

مهارت یا مدرک تحصیلی؟

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مهارت یا مدرک تحصیلی؟ «تعلیم و تربیت» و «اشتغال» دو دغدغه اساسی در هر جامعه ای هستند. بحث آموزش از بدو تولد هر انسانی به مجموعه نگرانی های والدین اضافه…

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چییست؟ (ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چییست؟ (ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر) در دو مطلب قبلی درباره ی مثلث درآمدزایی و دو ضلع مهارت و تقاضا صحبت کردیم. ضلع…

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع دوم: عامل تقاضا)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع دوم: عامل تقاضا) در مطلب قبلی درباره ی مثلث درآمدزایی از مهارت ها، اهمیت این مثلث و ضلع اول صحبت کردیم، در این…

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع اول: سطح مهارت های شما)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ ممکن است شما به رغم داشتن مهارت های ارزشمند تاکنون نتوانسته باشید آن ها را به درآمد و ثروت تبدیل کنید. مهارت فقط یکی…