5 سوالی که باید هنگام شروع شغل جدید از خودتان بپرسید

5 سوالی که باید هنگام شروع شغل جدید از خودتان بپرسید

مراحل استخدام, مقالات تخصصی منابع انسانی
5 سوالی که باید هنگام شروع شغل جدید از خودتان بپرسید عملکردی که در طی چند ماه اول در شغل جدید از خود نشان می دهید تاثیر بسزایی در شکست و موفقیت شما دارد. ساختن یک محیط دوستانه و صمیمی در دستیابی به پست شغل جدیدتان بسیار حائز اهمیت است و همین طور اشتباهات بزرگ در شغل جدید، شما را با مشکلات زیادی در ادامه مسیر رو به رو می کند. تمرکز به روی چیزهای درست بزرگترین چالشی است که رهبران با آن مواجه هستند. شاید اکنون در حال خوردن نوشیدنی هستید و به این فکر می کنید چطور باید تاثیر گذار باشید. هدر دادن زمان و کاری نکردن کار راحتی است پس پرسیدن سوال هایی که در زیر عنوان می شود ممکن است در ادامه مسیر پیش رو کمک…
Read More