7 روش دانستن اینکه در مسیر شغلی درست قرار دارید یا نه

7 روش دانستن اینکه در مسیر شغلی درست قرار دارید یا نه

مراحل استخدام, مقالات تخصصی منابع انسانی
7 روش دانستن مسیر شغلی درست طبق مطالعات انجام شده افراد بین 18 تا 35 سال دارای بیشترین استرس و تنش می باشند به گونه ای که آن ها را نسل استرس نام گذاری کردند. رو به رو شدن با این حقیقت که از زندگی خود واقعا خواستار چه چیزی هستید کمی استرس آور است. برای خیلی از جوانان یکی از مهم ترین عوامل در محیط کار، پیدا کردن شغلی هدفمند است. شغلی که در آن بتوان رشد و پیشرفت کرد و تجربه های مختلفی از آن کسب کرد. حال از کجا باید فهمید که در مسیر شغلی درست قرار دارید و آیا آن چیزی که همیشه به دنبالش بودید در چند قدمی شما است؟ اینجا هفت روش برای اینکه بدانید آیا در مسیر شغلی درست قرار دارید یا نه…
Read More