Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “اختراع”

کارجوپلاس در دومین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور قزوین

ادمین بلاگ کارجو+ 0

کارجوپلاس در دومین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور قزوین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱/۲۸ در مراسمی با حضور تعدادی از مسئولین ازجمله؛…