Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “شغل”

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چییست؟ (ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چییست؟ (ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر) در دو مطلب قبلی درباره ی مثلث درآمدزایی و دو ضلع مهارت و تقاضا صحبت کردیم. ضلع…

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع دوم: عامل تقاضا)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع دوم: عامل تقاضا) در مطلب قبلی درباره ی مثلث درآمدزایی از مهارت ها، اهمیت این مثلث و ضلع اول صحبت کردیم، در این…

تست شخصیت شناسی MBTI

ادمین بلاگ کارجو+ 0

تست شخصیت شناسی MBTI تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers- Briggs Type Indicator) مشهور به آزمون MBTI یک ارزیابی خودآموز است که به افراد کمک می کند به درکی از خود…