Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “شغل”

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چییست؟ (ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چییست؟ (ضلع سوم: دشواری جایگزین کردن افراد دیگر) در دو مطلب قبلی درباره ی مثلث درآمدزایی و دو ضلع مهارت و تقاضا صحبت کردیم. ضلع…

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع دوم: عامل تقاضا)

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مثلث درآمدزایی از مهارت ها چیست؟ (ضلع دوم: عامل تقاضا) در مطلب قبلی درباره ی مثلث درآمدزایی از مهارت ها، اهمیت این مثلث و ضلع اول صحبت کردیم، در این…

تست شخصیت شناسی MBTI

ادمین بلاگ کارجو+ 0

تست شخصیت شناسی MBTI تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers- Briggs Type Indicator) مشهور به آزمون MBTI یک ارزیابی خودآموز است که به افراد کمک می کند به درکی از خود…

مهم ترین مهارت های نرم که کارفرمایان به دنبال آن می گردند

ادمین بلاگ کارجو+ 0

مهم ترین مهارت های نرم که کارفرمایان به دنبال آن می گردند خیلی از افراد زمانی که برای شغلی درخواست می دهند بر روی مهارت های سخت، دانش و توانایی…