5 مرحله استخدام که دانستن آن ها ضروری است!

5 مرحله استخدام که دانستن آن ها ضروری است!

 

فرآیند استخدام

استخدام را می توان اینگونه تعریف کرد: جذب و یافتن نیروی انسانی برای پر کردن یک جایگاه شغلی خالی در سازمان. بنابراین مراحل استخدام به مدیران منابع انسانی کمک می کند تا کاندید مناسب برای یک موقعیت شغلی را بر اساس شایستگی و مهارت او انتخاب و سپس جذب کنند. همینطور به کارجویان کمک می کند تا برای جایگاه شغلی مناسبِ مهارت و شرایط آن ها استخدام شوند.

مراحل استخدام

اکثر شرکت ها مراحل استخدام مخصوص خود را دارند. ما با مطالعه و تطبیق مراحل استخدام در شرکت های  Google، Apple، FaceBook، و دانشگاه های MIT و Harvard فرآیند استخدام را در 5 مرحله خلاصه کردیم. یعنی کارجویان با هر روشی وارد بازار کار شوند، و در هر شرکتی بخواهند که استخدام شوند حداقل باید از این 5 مرحله عبور کنند. مراحل زیر جامع ترین مراحل در فرآیند استخدام در دنیا است اما ممکن است جزئیات خاص فرآیند استخدام برای هر شرکت منحصر به فرد باشد. همچنین باید بدانید مراحل استخدام هم برای کارفرمایان و هم کارجویان است، یعنی در هر مرحله هم کارجو و هم کارفرما باید به طور موازی اقداماتی انجام دهند.

  • مرحله اول – آگهی شغلی: در این مرحله کارجو آگهی شغلی مناسب خود را از میان هزاران آگهی منتشر شده در بازار کار پیدا می‌کند. اما یافتن آگهی شغلی مناسب از بین هزاران آگهی که روزانه در کاریابی های مختلف منتشر می شوند می تواند کار سخت و زمانبری برای کارجو باشد. کارفرما نیز یک آگهی برای جایگاه شغلی خالی در سازمانش می‌سازد و در آن توضیح می‌دهد به چه فردی برای استخدام نیاز دارد.
  • مرحله دوم – رزومه: در این مرحله کارجو رزومه خود را با توجه به قالب های استاندارد می‌سازد و برای کارفرما ارسال می‌کند. کارفرما نیز رزومه هایی که از روش های مختلف دریافت کرده است جمع آوری و مدیریت می‌کند.
  • مرحله سوم – ارزیابی رزومه: کارجو می‌بایست یک رزومه با ارزش و اعتبار برای کارفرما ارسال کرده باشد تا کارفرما از شایستگی و مهارت های کارجو را آگاه شود. کارفرما هم با استفاده از ابزار مناسب و راه‌های مختلف رزومه کارجویان را ارزیابی و آن ها را مقایسه می‌کند. 
  • مرحله چهارم – مصاحبه: کارجو ابتدا از طریق مشورت با افراد متخصص برای مصاحبه آماده شده سپس در مصاحبه شرکت می‌کند. کارفرما نیز بعد از آماده کردن شرایط مصاحبه با کارجو مصاحبه انجام می‌دهد. 
  • مرحله پنجم – توافق و قرارداد: در این مرحله کارجو و کارفرما با آگاهی از شرایط بازار کار هر دو پیشنهاد دستمزد مدنظر خود را ارائه می‌کنند و با هم به توافق می‌رسند. سپس قرارداد میان کارجو و کارفرما بسته می شود و فرآیند استخدام به پایان می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *